Võrumaa Orienteerimispäevakud
  • Osavõtumaks täiskasvanutele
  • 6 EUR
  • Üliõpilastele ja pensionäridele
  • 5 EUR
  • Õpilastele
  • 3 EUR

Igal kolmapäevakul määrab paremusjärjestuse raja läbimiseks kulunud aeg. Katkestajad saavad tulemuse V-klassis. Kokkuvõtete tegemisel arvestatakse päevakute käigus näidatud edukust ja usinust. “Edukuse” edetabelit peetakse kõikides võistlusklassides v.a. V-klass. Arvesse lähevad kõik tulemused. “Edukuse” punkte saab ühelt etapilt järgmiselt: I koht – 50 punkti, II – 40, III – 35, IV – 34 jne. punkti. “Usinuse” sarjas on tähtis osavõtt.

Päevakud 2023
12.04 – Kubja
19.04 – Sõmerpalu
26.04 – Tsiatsungõlmaa
3.05 – Vastseliina alevik
10.05 – Tabina
17.05 – Võlsi
24.05 – Pikakannu
Teisipäev! 30.05 – Gaujiena-Mezhciems / Läti
07.06 – Vaskpalu (Hargla)
16.08 – Smiltene (Läti)
23.08 – Krabi
30.08 – Haanja
06.09 – Võru Kesklinna Kool
13.09 – Kohandupalu
20.09 – Palomõtsa
27.09 – Paidra päevane ja öine
08.10 – kuskil Setomaal maakonna MV