Võrumaa Orienteerimispäevakud
  • Osavõtumaks täiskasvanutele
  • 5 EUR
  • Üliõpilastele ja pensionäridele
  • 4 EUR
  • Õpilastele
  • 2 EUR

Igal kolmapäevakul määrab paremusjärjestuse raja läbimiseks kulunud aeg. Katkestajad saavad tulemuse V-klassis. Kokkuvõtete tegemisel arvestatakse päevakute käigus näidatud edukust ja usinust. “Edukuse” edetabelit peetakse kõikides võistlusklassides v.a. V-klass. Arvesse lähevad kõik tulemused. “Edukuse” punkte saab ühelt etapilt järgmiselt: I koht – 50 punkti, II – 40, III – 35, IV – 34 jne. punkti. “Usinuse” sarjas on tähtis osavõtt.

Päevakud 2021
07.04 – 16.04* – Kubja
14.04 – 23.04* – Sõmerpalu
21.04 – 30.04* – Tsiatsungõlmaa
28.04 – 7.05* – Palomõtsa
05.05 – 14.05* – Haanja
12.05 – Võlsi
19.05 – Tilsipalo
26.05 – Rõuge Ööbikuorg
02.06 – Pähni
11.08 – Võru Spordikeskus
18.08 – Smiltene vald
25.08 – Vaskpalu (Hargla)
01.09 – Kandle aed Võrus
08.09 – Paidra
15.09 – Kohandupalu
21.09 – Aluksne (Läti)
29.09 – Puiga
02.10 – Verhulitsa – Võrumaa MV
* Nädala püsirada