Võrumaa Orienteerimispäevakud
  • Osavõtumaks täiskasvanutele
  • 7 EUR
  • Üliõpilastele ja pensionäridele
  • 5 EUR
  • Õpilastele
  • 3 EUR

Igal kolmapäevakul määrab paremusjärjestuse raja läbimiseks kulunud aeg. Katkestajad saavad tulemuse V-klassis. Kokkuvõtete tegemisel arvestatakse päevakute käigus näidatud edukust ja usinust. “Edukuse” edetabelit peetakse kõikides võistlusklassides v.a. V-klass. Arvesse lähevad kõik tulemused. “Edukuse” punkte saab ühelt etapilt järgmiselt: I koht – 50 punkti, II – 40, III – 35, IV – 34 jne. punkti. “Usinuse” sarjas on tähtis osavõtt.

Päevakud 2024
10.04 – Kubja / päevane ja öine
17.04 – Sõmerpalu
24.04 – Tsiatsungõlmaa
01.05 – Kunnamõtsa
08.05 – Vastseliina alevik
15.05 – Võlsi
22.05 – Pikakannu
Teisipäev! 28.05 – Ape / Läti
05.06 – Krabi
14.08 – Smiltene / Läti
21.08 – Haanja
28.08 – Pikakannu-Paidra
04.09 – Kohandupalu
11.09 – Võru Kandle aed
18.09 – Lindora / Võru maakonna koolinoorte MV
25.09 – Juba külaväljak
05.10 – Katõsillamõts / Võru maakonna MV