Orienteerumispäevakud

Hooaeg 2024

Kõige operatiivsemalt saavad info kätte kolmapäevakute Facebooki lehe jälgijad – liitu ka, kui seda juba teinud pole!

2024. aastal võimalik päevakule registreeruda ka keskkonnas.


5. juuni – KRABI KOLMAPÄEVAK

OTSE-tulemused | TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | TEEKONNAD | MÕNI PILT

Kohalesõiduskeem DELFI kaardil.

Start avatud kell 15:00-19:00, eribuss Nooruse parklast 16:30.

Maastiku ja kaardi info

Valdavalt hea ja väga hea läbitavusega väheliigestatud maastik, rohkesti pisisoid ja soiseid alasid. Kõrguste vahed kuni 10 m. Suuremas osas maastikust on mõnemeetriste kõrguste vahedega vahelduv reljeef, mis pakub nauditavat reljeefiorienteerumist. Keskmise tihedusega teede, radade ja sihtide võrgustik. Domineerib segamets, esineb ka raiesmikke ja noorendikke. Ühtlaselt vahelduva reljeefiga väga hea lühirajamaastik.
NB! Keskusesse jõudes peab tähelepanelik olema, igas vanuses sportlased liiguvad üle tee! Sood on kohati päris märjad ka, kuid mõned võivad olla hoopis kuivanud.

Kaardistaja: Madis Oras (2020), parandused Lauri Sild 2022-2024

Korraldajad: Sarmite Silt, Anita Laanejõe
Rajameister: Anita Laanejõe


28. mai – NB! TEISIPÄEV – APE-GRUBE PÄEVAK LÄTIS

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS

Kohalesõiduskeem Google Mapsis.

Start avatud 16:00-19:00. Eribuss Nooruse parklast 16:30.

Maastiku ja kaardi info

Kuni 35-meetriste kõrguste vahega väga vahelduva reljeefiga liivapõhjaline maastik, kus domineerib männimets. Vahelduv, kuid enamasti hea läbitavus, mõõdukalt teid, radu ja sihte. Väga hea orienteerumismaastik!

NB! TOIMUB TEISIPÄEVAL!Tegemist on kolme klubi – OK Võru, OK Aluksne-Ape ja OK Smiltene Azimuts – ühise päevakuga, mille korraldajaks OK Aluksne-Ape (neil toimuvad teisipäevakud). Kohale- ja ärasõidul palume järgida päevaku keskuse skeemil näidatud sõidusuunda! Enamik radu ületab kahel korral Ape-Aluksne maantee, palume tee ületamisel olla tähelepanelik, et see turvaliselt toimuks! Kuna on oodata palavat ilma, siis võtke kindlasti kaasa vett enne ja pärast jooksu tarvitamiseks. KESKUSE SKEEM.

Lähem info PÄEVAKUD.EE

Korraldaja: Vilnis Velkeris, OK Aluksne-Ape
Rajameister: Vilnis Velkeris


22. mai – PIKAKANNU KOLMAPÄEVAK

OTSE-tulemused | TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | TEEKONNAD

Kohalesõiduskeem DELFI kaardil.

Start avatud kell 15:00-19:00, eribuss Nooruse parklast 16:30.

Maastiku ja kaardi info

Valdavalt väga hea ja hea joostavusega liigestatud maastik. Rohkelt teid, radu, sihte ning erineva läbitavusega raiesmikke ja noorendikke. Esineb ka uusi radu, mis ei kajastu kaardil. Maastikku liigestavad soised alad. Veeseis soodes on pigem madal. Rajad 1-3 ületavad Otsa-Pindi teed. Palume olla tee ületamisel ettevaatlik!

Rada 1 – M18, M21, M35 – 7,0 km 21 KP
Rada 2 – M16, M45, N18, N21, N35 – 6,0 km 17 KP
Rada 3 – M14, M60, N16, N45 – 3,9 km 14 KP
Rada 4 – M12, N12, N14, N60 – 2,4 km 10 KP
Rada 5 – N10, M10 – 1,5 km 7 KP
Nöörirada 0,6/1,1 km 5 KP
Maastikul 25 kontrollpunkti

Korraldajad: Erika Joonas, Eero Joonas
Rajameister: Eero Joonas


15. mai – VÕLSI KOLMAPÄEVAK

OTSE-tulemused | TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | TEEKONNAD

Kohalesõiduskeem DELFI kaardil.

Start avatud kell 15:00-19:00, eribuss Nooruse parklast 16:30.

Maastiku ja kaardi info

Valdavalt väga hea ja hea joostavusega liivapõhjaline, väheliigestatud maastik. Rohkelt teid, radu, sihte ning erineva läbitavusega raiesmikke ja noorendikke. Esineb ka uusi radu, mis ei kajastu kaardil. Maastikku liigestavad soised alad, mis on hetkel päris vett täis aga kraavid on suhteliselt hõlpsasti ületatavad, paljudes kohtades leidub ületamist lihtsustavaid puid. Kõik rajad (v.a nöörirada) ületavad päevakule saabuvat teed ja rajad 1-3 ka Võru-Roosisaare teed! Palume olla teede ületamisel ettevaatlik!

Mõõtkava 1:10 000 (1 cm kaardil – 100 m looduses), samakõrgusjoonte lõikevahe 2,5 m. Nöörirajal 1:5000. Kaardi autor Lauri Sild 2020, parandused Sixten Sild 2023, Emma Joonas 2024.

Rada 1 – M18, M21, M35 – 7,9 km 19 KP
Rada 2 – M16, M45, N18, N21, N35 – 6,3 km 16 KP
Rada 3 – M14, M60, N16, N45 – 4,6 km 16 KP
Rada 4 – M12, N12, N14, N60 – 3,1 km 11 KP
Rada 5 – N10, M10 – 1,6 km 7 KP
Nöörirada 0,9/1,5 km 5 KP
Maastikul 21 kontrollpunkti

Korraldajad: Sarmite Sild, Tõnu Jäädmaa, Ede Pähn
Rajameister: Emma Joonas


8. mai – VASTSELIINA KOLMAPÄEVAK

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | TEEKONNAD | MÕNI PILT

Kohalesõiduskeem DELFI kaardil. Keskus Vastseliina Gümnaasiumi juures.

Start avatud kell 15:00-19:00, eribuss Nooruse parklast 16:30.

Maastiku ja kaardi info

Maastikuks on Vastseliina alevik ja surnuaia mets. Sprindikaart ja sprindirajad.

Rada1 – M18, M21, M35 – 4,7km 20KP
Rada2 – M16, M45, N18, N21, N35 – 3,9km 20KP
Rada3 – M14, M60, N16, N45 – 3,0km 16KP
Rada4 – M12, N12, N14, N60 – 2,4km 13KP
Rada5 – M10, N10 – 1,4km 9KP
NR – 0,5km/1km – 5KP
Vabaklassis valikorienteerumine

Korraldajad: Sarmite Sild, Anita Laanejõe
Rajameister: Anita Laanejõe


1. mai – KUNNAMÕTSA KOLMAPÄEVAK

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | TEEKONNAD

Kohalesõiduskeem DELFI kaardil.

Start avatud kell 15:00-19:00, eribuss Nooruse parklast 16:30.

Maastiku ja kaardi info
Kunnamõtsa maastik võiks osalejaid üllatada oma sisukuse ja mitmekesisusega, pakkudes mikroreljeefi, huvitavate pisisoode piirkonda, mõnusaid okasmetsaga künkaid kui laugeid nõlvu. Metsa on aktiivselt majandatud ning kaart on valge-kollase-rohelise kirju, kuid läbitavus on valdvalt meeldiv ning piirkonniti isegi väga mõnus. Rajad on rohkete punktidega, lühiraja-tüüpi, kasutades ära maastiku kõige tehnilisemaid piirkondi. Keerulisemaid piirkondi ühendavad jooksurõõmu pakkuvad transpordietapid.

Kaardinäidised

      

Rada 1 (M18, M21, M35) 6,2km – 20 KP
Rada 2 (N18, N21, N35, M16, M45) 5,3km – 21 KP
Rada 3 (N16, N45, M14, M60) 4,1km – 18 KP
Rada 4 (N12, N14, N60, M12) 3,1km – 12 KP
Rada 5 (N10, M10) 1,2km – 6 KP
Nöörirada 0,6/1km – 3 KP
Maastikul 30 kontrollpunkti

Korraldajad: Sarmite Sild, Tõnu Tolm, Tõnu Jäädmaa, Sixten Sild
Rajameister: Markus Puusepp


24. aprill – TSIATSUNGÕLMAA KOLMAPÄEVAK

OTSE-tulemused | TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | TEEKONNAD | PILDID

Kohalesõiduskeem DELFI kaardil.

Start avatud kell 15:00-19:00, eribuss Nooruse parklast 16:30.

Maastiku ja kaardi info
Väheliigestatud, valdavalt hea ja väga hea joostavusega, kuiv liivapõhjaline maastik. Kõrguste vahed kuni 15 m. Rohkesti erinevaid pinnavorme ja militaarse päritoluga auke ning kaevikuid. Augu leppemärgiga näidatud kaevikud on tihtipeale väga suured (kuni 6*10 m) ja sügavad. Keskmise tihedusega teede ja sihtide võrgustik, domineerib männimets, esineb erinevas vanuses raiesmikke ja noorendikke. Soiseid alasid väga vähe.

Korraldajad: Madis Haug, Sarmite Sild, Tõnu Tolm, Tõnu Jäädmaa, Anita Laanejõe

Rajameister: Madis Haug


17. aprill – SÕMERPALU KOLMAPÄEVAK

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | TEEKONNAD

Keskus Sõmerpalu metsas. Kohalesõiduskeem DELFI kaardil. Tähistus algab Järverest: Võru poolt minnes tuleb võtta suund Sõmerpalu poole, Võru-Tartu maanteest on tähistuse alguseni 4,8 km. Sealt päevaku keskusesse veel ca 1,5 km läbi metsa.

Start avatud kell 15:00-19:00, eribuss Nooruse parklast 16:30.

Maastiku ja kaardi info
Rajameister Anita Laanejõe: “Võrumaa orienteerumispäevakud jätkuvad maagilises männimetsas ehk punktid on peidetud Sõmerpalu metsade vahele. Maastikku iseloomustab eelkõige korrapärane sihivõrgustik ja männinoorendikud. Rajad on keskmisest natuke lühemad ning kulgevad veel nii mõnelegi tundmatus kaardiosas. Kuna rajal saab hoo üles alles viimasest punktist väljudes, siis võib soojenduseks (ja ka lõdvestuseks) julgelt proovida ka nöörirada – kutsun julgelt osalema, sest selle raja iga 14+ vanuses lõpetaja saab rajameistrilt preemia! Meeles tuleb pidada, et kaardile  lilla rastriga (ruudustikuga) märgitud ala on jätkuvalt keeluala, kuhu sisenemine on keelatud ja ohtlik!!! Tule kevadisse metsa ja loe üle, mitut erinevat lohukest metsas näed!”

Rada 1 (M18, M21, M35) 6,7km – 17 KP
Rada 2 (N18, N21, N35, M16, M45) 5,8km – 15 KP
Rada 3 (N16, N45, M14, M60) 4,4km – 11 KP
Rada 4 (N12, N14, N60, M12) 3,1km – 9 KP
Rada 5 (N10, M10) 1,7km – 7 KP
Nöörirada 0,6/1km – 3 KP
Maastikul 21 punkti

Korraldajad: Madis Haug, Tõnu Jäädmaa, Sarmite Sild, Anita Laanejõe

Rajameister: Anita Laanejõe


10. aprill – KUBIJA KOLMAPÄEVAK

Lisainfo PAEVAKUD.EE lehelt!

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | TEEKONNAD (ja GPS TRÄKID)| PILDID

Keskus rekreatsioonikeskuses (suusabaasis), kavas ka öine orienteerumine. Kohalesõiduskeem DELFI kaardil.

Start avatud kell 15:00-19:00, öise raja huvilistel võimalik startida kl 21:00-21.30. Hea võimalus harjutada Jüriööjooksuks! Öisel rajal osalejatele soe saun päevaku keskuses.

Maastiku ja kaardi info
Väga hea joostavusega männimetsaga kaetud valdavalt tasane, väheliigestatud linnalähimaastik. Väga rohkesti teid ja radu. Vähesed ettetulevad soised alad mõõdukalt märjad.

Korraldajad: Sixten ja Sarmite Sild

Rajameister: Sixten Sild


PÄEVAKUTE KALENDER 2024

10.04.2024 Kubja (päevane + öine)
17.04.2024 Sõmerpalu
24.04.2024 Tsiatsungõlmaa
01.05.2024 Kunnamõtsa
08.05.2024 Vastseliina alevik
15.05.2024 Võlsi
22.05.2024 Pikakannu
28.05.2024 Ape Lätis
05.06.2024 Krabi
14.08.2024 Smiltene vald Lätis
21.08.2024 Haanja
28.08.2024 Pikakannu-Paidra
04.09.2024 Kohandupalu
11.09.2024 Võru Kandle aed
18.09.2024 Lindora / Võru maakonna koolinoorte MV
25.09.2024 Juba külaväljak
05.10.2024 Katõsillamõts / Võru maakonna MV

Hea orienteerumishuviline! Kui tunned, et soovid OK Võru tegevusse panustada mõne kolmapäevaku radade planeerimise või keskuse korraldamise näol, siis võta julgesti klubiga ühendust!


Päevakute üldinfo

Alad:Suund- ja valikorienteerumine
Klassid:MN10,12,14,16,18,21,35,45,60,VABA, Nöörirada
Märkeviis:SPORTident
Punktiarvestus:1. koht saab 50, 2. koht 40, 3. koht 35, 4. koht 34 jne. punkti
Autasustamine:Arvesse lähevad kõik etapid ja autasustatakse klasside kolme paremat
Start avatud:15.00-19.00, alates 21.09 15.00-18.00
Finiš avatud:Finiš suletakse 1 tund pärast startide lõppu
Nädalapäev:Kolmapäev (v.a 10.05 Lätis, mis on teisipäev)
SI rendivõimalus:Jah, hind 1 EUR
Infotelefon:506 8377 Sixten Sild
E-post:sixten@okvoru.ee
 • Osavõtumaks täiskasvanutele
 • 7 EUR
 • Üliõpilastele ja pensionäridele
 • 5 EUR
 • Õpilastele
 • 3 EUR

Täiskasvanud – 7 €
Üliõpilased ja pensionärid – 5 €
Õpilased – 3 €
Lapsed (kuni 8 aastat k.a.) – tasuta (sh SI pulk)
SI rent 1 €

Võistlusklassid ja radade pikkused

Iga päevaku kohta info jooksvalt eraldi.

Vabarada. Valikorienteerumine. Rajale võib minna ka koos kaaslasega. Tulemuse saab juhul, kui on läbitud vähemalt üks kontrollpunkt.  Sellel rajal saavad tulemuse ka  teistel radadel katkestajad ja tühistatud.

Transport ettetellimisel Võrust, Nooruse parklast kl 16.30, alates 18.09 kl 15.30. Ettetellimine päevakute FB-lehel

Koondarvestus

Iga vanuseklassi esikolmikule hooaja lõpetamisel auhinnad, vajalik startida vähemalt 3 päevakul. Usinuse auhindade loosimisel osalevad kõik, usinamatel suurem võiduvõimalus. Kõigil päevakutel osalenutele eriauhind.

Varasemate aastate tulemused

Hooaeg 2023

PÄEVAKUTE KOKKUVÕTE

Kõikide võistlusklasside esikolmikuid autasustatakse OK Võru hooaja lõpetamisel. Ootame sinna ka neid, kes ei ole klubiliikmed, kuid on kolmapäevakutel esikolmikusse jõudnud. NB! Autasustamisele pääsemiseks peab tulemus olema kirjas vähemalt kolmel päevakul! Info lõpuürituse toimumise kohta jooksvalt.

N10 | N12 | N14 | N16 | N18 | N21 | N35 | N45 | N60

M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M21 | M35 | M45 | M60

Nöörirada

Osalejate koond – osaluskorrad


8. oktoober – VOROPI KÜLA, SETOMAA – Võru maakonna meistrivõistlused 2023

TULEMUSED | SI | VÕRUMAA MV ARVESTUSEGA | PILDID

Info võistluse kohta ja registreerimine www.vorumaaspordiliit.ee/juhendid

Korraldavad Värska OK Peko – www.peko.ee ja Võrumaa Spordiliit


27. september – PAIDRA + ÖÖK = HOOAJA VIIMANE KOLMAPÄEVAK!

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | VEIDI PILTE

Keskuse asukoht Delfi kaardil.

Start avatud 15:00-20:30 – hea võimalus proovida öist orienteerumist!

Valdavalt hea ja väga hea läbitavusega vahelduva reljeefiga maastik, kus reljeefivormid vahelduvad soode ja sookestega. Suhteliselt tihe teede, radade ja sihtide võrgustik. Kõrguste vahe maastikul 20 m. Startida saab kuni kl 20:30-ni, mil on juba üsna pime. Sobib öise orienteerumise harjutamiseks enne Eesti öiseid meistrivõistlusi. Pimedas seiklemiseks võta kindlasti kaasa pealamp!

Korraldajad: Mati Ojandu ja Sarmite Sild
Rajameister: Lauri Sild


20. september – PALOMÕTSA / hommikul Võru maakonna koolinoorte MV

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | VEIDI PILTE

VÕRU MAAKONNA KOOLINOORTE MV TULEMUSED | KOOLINOORTE PILDID

Keskuse asukoht Delfi kaardil

Valdavalt hea ja väga hea joostavusega liivapõhjaline, kuiv linnalähimaastik. Tihe teede ja radade võrgustik. Rohkesti militaarse päritoluga auke ja kaevikuid ning reljeefi pisiobjekte. Kõrguste vahe kuni 10 m. Väga mõnus päevakumaastik! Erineva pikkuse ja raskusastmega rajad, igaühele leidub jõukohane. Ettevaatust maastikku läbivate teede ületamisel, seal esineb hõre autoliiklus!

Start avatud 15-19.
Eribuss Nooruse platsilt 16:30

Koolinoorte meistrivõistluste infot (ajakava, registreerimine jne) jagavad kehalise kasvatuse õpetajad.

Korraldajad: Mati Ojandu ja Sarmite Sild
Rajameister: Tanel Mõttus


13. september – KOHANDUPALU

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS

Keskuse asukoht Delfi kaardil

Valdavalt hea ja väga hea läbitavusega kuiv liivapõhjaline maastik. Kõrguste vahed kuni 10 m, esineb rohkesti militaarse päritoluga auke ja kaevikuid ja reljeefi pisiobjekte. Tihe teede ja radade võrgustik. Kaardi autor Lauri Sild.

Erineva pikkuse ja raskusastmega rajad, igaühele leidub jõukohane.
Rada 1 M18, M21, M35 – 8.3 km 16 KP
Rada 2 M16, M45, N18, N21, N35 – 7.6 km 16 KP
Rada 3 M14, M60, N16, N45 – 5.3 km 12 KP
Rada 4 M12, N12, N14, N60 – 3.8 km 8 KP
Rada 5 M10, N10 – 2.5 km 6 KP
Nöörirada 1.4/1.0 km 3 KP
Vabaklassis valikorienteerumine

Tegemist on laiendatava Nursipalu harjutusväljaku koosseisu kuuluva maastikuga.

Lisalegendid SIIN

Start avatud 15-19.

Korraldajad: Mati Ojandu ja Sarmite Sild
Rajameister: Sixten Sild


6. september – VÕRU KESKLINNA KOOL

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | VEIDI PILTE

Keskuse asukoht Delfi kaardil

Sprindikaart ja -rajad. Maastikuks on Võru kesklinn oma tänavate, parkide, hoovide ja kõige muu selle juurde kuuluvaga. Erineva pikkuse ja raskusastmega rajad, igaühele leidub jõukohane. Ettevaatust tänavate ületamisel!

Algajatele on planeeritud eriline ÕPPERADA, kus osalemine on tasuta ja osalejaid juhendatakse!

Start avatud 15-19.

Korraldajad: Ede Pähn, Anita Laanejõe ja Sarmite Sild
Rajameistrid: Anita Laanejõe ja Karl-Markus Janno


30. august – HAANJA-VÄLLAMÄE

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS

Tähistus algab Võru-Haanja maanteelt Mooska talu juurest – Google Maps

Maastikuks on Eesti suurima kõrguste vahega pinnavorm – Vällamägi ja selle lähiümbrus. Rajad on tavapärasest lühemad, kuid see-eest pakuvad suurepärast võimalust koguda arvukalt tõusumeetreid Vällamäe nõlvadel.

Start avatud 15-19.

Eribuss Nooruse parklast 16.30

Korraldajad: Mati Ojandu ja Anita Laanejõe
Rajameister: Taivo Timmusk


23. august – KRABI

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS

Kohalesõiduskeem Delfi kaardil.

Valdavalt hea ja väga hea joostavusega väheliigestatud maastik. Mõõdukalt teid, sihte ja radu. Kõrguste vahed kuni 10 m, madalad pinnavormid vahelduvad soode ja sookestega, põnev reljeefiorienteerumine. Pakume EMV tavarajale mõeldes pikematel radadel võimalust valida ka kaart mõõtkavas 1:15 000.

NB! Kuna Rõuge-Krabi teel on Pärlijõe silla remont, siis soovitame kohale sõita mööda Võru-Mõniste teed, tähistus algab Matsi ristilt. Kolmapäevaku keskus asub Essütäja tee otsas, ca 250 m Pähni ja Krabi vaheliselt teelt lõunas. Lastega perede autod saavad parkida keskuse juurde, teised pargivad Krabi-Pähni tee äärde 250-300 m keskusest.

Start avatud 15-19.

Eribuss Nooruse parklast 16.30

Korraldajad: Mati Ojandu, Sarmite Sild ja Anita Laanejõe
Rajameister: Taavi Tatsi


16. august – SMILTENE VALD LÄTIS

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS

Tegemist on kolme klubi – OK Võru, OK Aluksne, Smiltene Azimuts – ühise päevakuga.
Korraldaja: Smiltene klubi Azimuts.
Maastikuks legendaarne Kapusils – väga mitmekülgse reljeefiga tehniline ja valdavalt hea joostavusega maastik. Siin on läbi aegade korduvalt peetud Läti meistrivõistlusi, Kapa 3-päevajooksu jt olulisi võistlusi. Tõeline maiuspala tehnilise orienteerumise gurmaanidele.
OK Võru eribuss väljub Nooruse platsilt Võrus kl 16. Kohalesõit kestab 1h 15 min. Osalustasud võivad pisut erineda OK Võru omadest.
Rajameister: Läti MM-koondise liige ja Smiltene klubi kasvandik Ilgvars Caune.
Start on avatud kl 16-19.
Keskuse koordinaadid – 57.316438, 25.965005
Tähistus algab Riia-Pihkva teelt ca 2 km Smiltene ristist Riia poole

7. juuni – VASKPALU (HARGLA)

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | MÕNI PILT

Kohalesõiduskeem Delfi kaardil.

Väga hea joostavusega männimetsaga luitemaastik. Korrapärane sihivõrgustik. Teid ja radu suhteliselt vähe. Kõrguste vahed mastikul kuni 20 m.

Rada1: M18, M21, M35 – 9,0 km 23 KP
Rada2: M16, M45, N18, N21, N35 – 7,1 km 18 KP
Rada3: M14, M60, N16, N45 – 4,8 km 11 KP
Rada4: M12, N12, N14, N60 – 3,9 km 8 KP
Rada5: M10, N10 – 2,0 km 5KP
Nöörirada: 0,6/0,8 km 3 KP

Ühispäevak Aluksne ja Smiltene orienteerumisklubidega, külla tuleb palju lätlasi.

Korraldajad: Mati Ojandu, Sixten ja Sarmite Sild
Rajameister: Timo Sild


30. mai – LÄTIS! GAUJIENA-MEZHEIEMS

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS

Tegemist on OK Võru, OK Aluksne, ja Smiltene Azimutsi ühise päevakuga, mille korraldab OK Aluksne. Külalised Eestist on väga oodatud!

Eribuss Nooruse platsilt Võrus kl 16.30. Bussikoha soovist anda teada hiljemalt 30.05 keskpäevaks Võrumaa kolmapäevakute Facebooki lehel päevaku info kommentaarides või sms-i teel numbrile 50 68377. Päevaku keskus on 63 km kaugusel Võrust, sõidetakse läbi Hargla.

Asukoht kaardil Google Mapsis

Maastiku ja kaardi info
Valdavalt hea joostavusega mõõdukalt liigestatud maastik, paljude põnevate pinnavormidega. Kaardi näidis.

Korraldaja: Vilnis Velkeris / OK Aluksne


24. mai – (NB!) PIKAKANNU PÄEVAK

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS

Päevak toimub Pikakannus, mitte Juba külaplatsil, sest uus kaart Juba külas ei ole veel valmis.

Kohalesõiduskeem DELFI kaardil

Pikakannu kaart on päevaku radade piirkonnas äsja värskendatud. Pikakannu maastik on valdavalt hea läbitavusega, vahelduva reljeefiga, pakub mõnusat reljeefiorienteerumist. Läbitavus on aastatega muutunud veelgi paremaks.

Rada1 – M18, M21, M35 – 6,5 km 17 KP
Rada2 – M16, M45, N18, N21, N35 – 5,6 km 17 KP
Rada3 – M14, M60, N16, N45 – 3,9 km 12 KP
Rada4 – M12, N12, N14, N60 – 2,0 km 8 KP
Rada5 – M10, N10 – 1,7 km 6 KP
Nöörirada – 0,6/0,8 km 3 KP

Korraldajad: Mati Ojandu, Sarmite Sild, Madis Haug
Rajameister: Sixten Sild


17. mai – VÕLSI PÄEVAK

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS

Keskus asub Kublitsa järve ääres RMK lõkkekohas. Kohalesõiduskeem DELFI kaardil.

Valdavalt hea ja väga hea joostavusega linnalähedane männik. Kõrguste vahed kuni 10 m, rohkesti teid ja radu. Esineb mitmeid erinevas vanuses raiesmikke ja noorendikke.

Eribuss Nooruse platsilt 16:30

Korraldajad: Mati Ojandu, Sarmite Sild, Madis Haug
Rajameister: Tiit Toots


10. mai – TABINA PÄEVAK

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | MÕNI PILT

Kohalesõiduskeem DELFI kaardil.

Maastiku kirjeldus: tugevasti liigestatud, mitmekesiste pinnavormidega Lõuna-Eesti n-ö mägismaastik, mis kuulub Eesti paremate orienteerumismaastike hulka. Kuiv ja liivapõhjaline. Valdavalt hea läbitavusega männimets, kuid esineb mitmeid erinevas vanuses raiesmikke ja noorendikke, kus läbitavus mõnevõrra raskendatud. Mõõdukalt teid, radu ja sihte. Kaarti on küll suhteliselt vana, kuid uute raiete osas rajameistri poolt äsja värskendatud.

Sobiv treeningmaastik mai lõpus Värskas toimuvateks Balti meistrivõistlusteks.

Esialgsed rajapikkused:
Rada 1, M18, M21,M35 – 7-8 km
Rada 2, M16, M45,N18,N21,N35 – 6 km
Rada 3, M14, M60,N16,N45 – 4-4,5 km
Rada 4, M12, N12,N14,N60 – 2-3 km
Rada 5, M10, N10 – 1-2 km
Nöörirada – 0,5/0,7 km
Vabarajal valikorienteerumine

Eribuss Nooruse platsilt 16:30

Korraldajad: Mati Ojandu, Sarmite Sild, Madis Haug
Rajameister: Lauri Sild


3. mai – VASTSELIINA PÄEVAK

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS

Täiesti UUS SPRINDIKAART, mille on koostanud OK Ilves orienteeruja Kaarel Zernant!
Võistluskeskus asub Vastseliina Gümnaasiumi territooriumil, parkimine kooli parklas – asukoht Delfi kaardil

Maastikuks on Vastseliina alevik ja surnuaia mets. Uue sprindikaardi esmakasutus.

Rada 1: M18,M21,M35 – 5,1 km 19 KP
Rada 2: M16,M45,N18,N21,N35 – 4,4 km 18 KP
Rada 3: M14,M60,N16,N45 – 3,0 km 15 KP
Rada 4: M14,N12,N14,N60 – 2,1 km 13 KP
Rada 5: M10,N10 – 0,8 km 5 KP
Nöörirada – 0,4/0,6 km 4 KP
Vabaklassis valikorienteerumine

Rajad on planeeritud pikendatud sprindiradadena. Kaardi mõõtkava 1:5000

Start avatud 15:00-19:00, finish suletakse 20:00

Korraldajad: Madis Haug, Sarmite Sild ja Ede Pähn.
Rajameister: Kaarel Hendrik Zernant


26. aprill – TSIATSUNGÕLMAA PÄEVAK

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | KAARTMÕNI PILT 

Võistluskeskuse asukoht Delfi kaardil

Väheliigestatud, valdavalt hea ja väga hea joostavusega, kuiv liivapõhjaline maastik. Kõrguste vahed kuni 15 m. Rohkesti erinevaid pinnavorme ja militaarse päritoluga auke ning kaevikuid. Augu leppemärgiga näidatud kaevikud on tihtipeale väga suured (kuni 6*10 m) ja sügavad. Keskmise tihedusega teede ja sihtide võrgustik, domineerib männimets, esineb erinevas vanuses raiesmikke ja noorendikke. Soiseid alasid vähe ja needki on üsna kuivad. Mõõdukalt teid ja radu. Esineb värskelt raiutud, jooksu takistavaid oksi ja noori kuuski, mis on kaardistamata.

Rada 1: M18, M21, M35 – 7,3 km 20 KP
Rada 2: M16,M45,N18,N21,N35 – 5,4, km 17 KP
Rada 3: M14,M60,N16,N45 – 3,9 km 13 KP
Rada 4: M12,N12,N14,N60 – 3,1 km 8 KP
Rada 5: M10,N10 – 1,4 km 6 KP
Nöörirada – 0,9/1,2 km 4 KP
Vabarajal valikorienteerumine

Eribuss Nooruse parklast Võrust kell 16:30

Korraldajad: Mati Ojandu, Sarmite Sild ja Ede Pähn
Rajameister: Madis Haug


19. aprill – SÕMERPALU PÄEVAK

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | KAART

Võistluskeskuse asukoht Delfi kaardil.
NB! Sujuvamaks ja mugavamaks korralduseks palume kõigil sõita keskusesse Sõmerpalu poolt ja väljuda Osula poole.

Start on avatud 15-19.

Päevakul peab terve raja vältel keskenduma, sest tulenevalt maastiku eripärast on rajameister planeerinud palju suunamuutusi ja nagu rajainfost on aru saada, asub maastikul keskmisest rohkem kontrollpunkte. Maastik on paratamatult 10 aasta jooksul muutunud (võrreldes viimati selles piirkonnas toimunud päevakuga), kuid rajad on planeeritud kulgema suuremas osas ikka hästiläbitavas metsas. Nagu ikka – kontrolli punktinumbreid legendist ning suunda kompassilt, naudi kevadist ilma toredas metsas!

Rada 1: M18, M21, M35 – 7,3 km 34 KP
Rada 2: M16, M45, N18, N21, N35 – 5,7 km 27 KP
Rada 3: N16, N45, M14, M60 – 4,0 km 19 KP
Rada 4: N12, N14, M12, N60 – 3,1 km 12 KP
Rada 5: M10, N10 – 1,4 km 7 KP
Nöörirada: 0,7/1,0km 4 KP
Vabaklassis valikorienteerumine, sellel kaardil kokku maastikul 27 KP.

Rajameister: Anita Laanejõe

12. aprill – KUBIJA KOLMAPÄEVAK

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | PILDID

Keskus rekreatsioonikeskuses (suusabaasis), kavas ka öine orienteerumine. Kohalesõiduskeem DELFI kaardil.

Start avatud kell 15:00-19:00, öise raja huvilistel võimalik startida kl 21:00-21.30. Hea võimalus harjutada Põlva öisteks meistrivõistlusteks ja Jüriööjooksuks! Öisel rajal osalejatele soe saun päevaku keskuses.

Maastiku ja kaardi info
Väga hea joostavusega männimetsaga kaetud valdavalt tasane, väheliigestatud linnalähimaastik. Väga rohkesti teid ja radu. Vähesed ettetulevad soised alad mõõdukalt märjad.

Rada1: M18, M21, M35 – 7.8 km / 16 KP
Rada2: M16, M45, N18, N21, N35 – 5.9 km / 13 KP
Rada3: M14, M60, N16, N45 – 4.6 km / 10 KP
Rada4: M12, N12, N14, N60 – 3.0 km / 6 KP
Rada5: M10, N10 – 1.9 km / 4 KP
Nöörirada: 1.0/1.5 km / 4 KP
Vabarajal valikorienteerumine

Korraldajad: Mati Ojandu ja Sarmite Sild

Rajameister: Sixten Sild


PÄEVAKUTE KALENDER 2023

12.04.2023 Kubja (päevane + öine)
19.04.2023 Sõmerpalu
26.04.2023 Tsiatsungõlmaa
03.05.2023 Vastseliina alevik
10.05.2023 Tabina
17.05.2023 Võlsi
24.05.2023 Juba külaplats
30.05.2023 Gaujiena-Mezhciems Lätis
07.06.2023 Vaskpalu (Hargla)
16.08.2023 Smiltene vald Lätis
23.08.2023 Krabi
30.08.2023 Haanja
06.09.2023 Võru Kesklinna Kool
13.09.2023 Kohandupalu
20.09.2023 Palomõtsa
27.09.2023 Paidra (päevane + öine)
08.10.2023 Setomaa – Võru maakonna MV

Hea orienteerumishuviline! Kui tunned, et soovid OK Võru tegevusse panustada mõne kolmapäevaku radade planeerimise või keskuse korraldamise näol, siis võta julgesti klubiga ühendust!


PÄEVAKUTE TULEMUSTE KOKKUVÕTE 2022

N10 | N12 | N14 | N16 | N18 | N21 | N35 | N45 | N60

M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M21 | M35 | M45 | M60

Nöörirada

Osalejate koond – osaluskorrad


8. OKTOOBRIL JÕEVEERE TALUS – VÕRU MAAKONNA LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED 2022

Päevaku stiilis võistlusele on oodatud kõik, kellele meeldib kaardiga seigelda – suured ja väikesed, lähedalt ja kaugelt! Tegemist on lahtiste meistrivõistlustega, kuhu on oodatud nii võrumaalased kui kõik teised. Võru maakonnaga lähedalt seotud kolme paremat igas võistlusklassis tunnustatakse medali, diplomi ja esemelise auhinnaga. Mitte-võrumaalased saavad esikolmikusse tuleku korral esemelise auhinna.

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | PILDID | KAART KÕIKIDE PUNKTIDEGA

 • Võistlus toimub Jõeveere talus, Piusa jõe ääres – Lindora külas, Võru vallas.
 • Start on avatud 11-12, finish kuni 14.
 • Asukoht ja kohalesõiduskeem Delfi kaardil.
 • Peakorraldaja Sixten Sild, rajameistrid Timo ja Sixten Sild.
 • Võistlus korraldatakse koostöös Võrumaa Spordiliiduga.
 • JUHEND ja REGISTREERIMINE

Ära lase end ürituse nimest hirmutada – oodatud on kõik!

28. SEPTEMBRIL PALOMÕTSAS

Väga hea läbitavusega nõrgalt liigestatud linnalähimaastik. Rohkesti teid ja radu ning reljeefi pisiobjekte. Valdavalt männimets.

Asukoht ja kohalesõiduskeem Delfi kaardil.

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | MÕNI PILT

Päevaku start avatud 15.00-18.00.
Eribuss Nooruse platsilt 16:30.

Rada1: M18, M21, M35 – 7,3 km 19 KP
Rada2: M16, M45, N18, N21, N35 – 5,3 km 19 KP
Rada3: M14, M60, N16, N45 – 4,5 km 16 KP
Rada4: M12, N12, N14, N60 – 2,3 km 8 KP
Rada5: M10, N10 – 1,7 km 6 KP
Nöörirada: 0,6/0,8 km 5 KP
Vabaklassis valikorienteerumine

Päevaku korraldasid Mati Ojandu, Madis Haug, Sarmite Sild ja Marika Jäädma. Rajameister: Emma Joonas.

21. SEPTEMBRIL PAIDRA JÄRVE ÄÄRES

Päevaku keskus Paidra järve ääres RMK puhkekohas. Asukoht Delfi kaardil.

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | KOOLINOORTE TULEMUSED | PILDID

Kell 11.00 Võru maakonna koolinoorte meistrivõistlused orienteerumises.

Päevaku start avatud 15.00-18.00. Finiš suletakse 19.00

Hea ja väga hea läbitavusega keskmiselt liigestatud maastik. Sood peaaegu kuivad ja seega kergesti läbitavad. Domineerib männimets Rohkesti teid ja radu.

Rada1: M18,M21,M35 – 7,4 km 14 KP
Rada2: M16,M45,N18,N21,N35 – 6,1 km 14 KP
Rada3: M14,M60,N16,N45 – 4,7 km 10 KP
Rada4: M12,N12,N14,N60 – 2,2 km 5 KP
Rada5: M10,N10 1,5 km – 5 KP
Nöörirada: 0,8/1,1 km – 3 KP
Vabaklassis valikorienteerumine

Päevaku korraldavad Madis Haug, Sarmite ja Sixten Sild, Tanel Mõttus. Rajameister: Sixten Sild.

14. SEPTEMBRIL KOHANDUPALUS

Asukoht Delfi kaardil

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS

Valdavalt hea ja väga hea joostavusega liivapõhjane maastik. Kõrguste vahed kuni 10 m. Rohkesti teid ja sihte, domineerib männimets, mis vaheldub erinevas vanuses raiesmike ja noorendikega.

Rada1 – M18, M21, M35 / 7,4 km 17 KP
Rada2 – M16, M45, N18, N21, N35 / 6,2 km 14 KP
Rada – M14, M60, N16, N45 / 4,0 km 11 KP
Rada4 – M12, N12, N14, N60 / 2,4 km 7 KP
Rada5 – M10, N10 / 1,6 km 5 KP
Noorkotkad ja kodutütred / 2,8 km 10 KP
Nöörirada – 0,8/1,1 km 3 KP
Vabaklassis valikorienteerumine

7. SEPTEMBRIL HAANJAS SUURE MUNA JUURES

Päevaku keskus Suure-Munamäe jalamil, Suure Muna kohviku juures. Kasutusel Haanja maastiku magusaim osa – Tuhkrijärve ümbrus.

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | KAART

Päevakulisi võõrustas Suure Muna kohviku külalislahke pere, vt nende kodulehte ja Facebooki lehte.

Päevaku korraldasid Mati, Sarmite ja Sixten. Rajameister: Taivo Timmusk.

31. AUGUSTIL KANDLE AIAS (VÕRU)

Hea võimalus testida, kui hästi tunned Võru linna. Kaart Võru kesklinna kagupoolsest osast, erinevat tüüpi hoonestuse, haljasalade ja parkidega linnamaastik. Sprindikaart ja sprindirajad. Lastele pakub toredat meelelahutust labürintorienteerumise näol Inga Siegert.

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUSPILDID

Päevaku korraldasid Ede, Inga, Sarmite ja Sixten. Rajameistrid: Anita Laanejõe ja Jürgen Joonas.

24. AUGUSTIL VASKPALUS (HARGLA)

Mitmekesise luitereljeefiga väga hea joostavusega männik, regulaarne sihivõrk, vähe teid ja radu. Väga muhe orienteerumine.

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS

Päevaku korraldas perekond Palo, rajameistriks Nansen.

17. AUGUSTIL LÄTIS APE LÄHEDAL

Kolmapäevakute sügishooaega alustame tavapäraselt Smiltene klubi Azimuts korraldatava ühispäevakuga Ape lähedal, info asukoha ja maastiku kohta PÄEVKUD.EE keskkonnas.

Mitmekesiste pinnavormidega maastik, kus reljeefipesade vahel kuivad soised alad. Vahelduv läbitavus, valdavalt okasmets.

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS

Asukoht Google Mapsis.

Eribuss Nooruse patsilt väljub kell 16:30.

8. JUUNIL KRABIL

Päevaku keskus asub Krabi rahvamaja juures. Tegemist on OK Võru ning Aluksne ja Smiltene klubide ühispäevakuga, seega – lätlased tulevad meile külla! Keskuse asukoht Delfi kaardil.

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS

Maastiku info: Valdavalt hea läbitavusega väheliigestatud maastik, rohkesti pisisoid ja soiseid alasid.. Maastiku lääneosa, kuhu jõuavad vaid pikemad rajad, valdavalt tasane. Suuremas osas maastikust on mõnemeetriste kõrguste vahedega vahelduv reljeef, mis pakub nauditavat reljeefiorienteerumist. Keskmise tihedusega teede, radade ja sihtide võrgustik. Veeseis soodes kevadiselt keskmine.

Rada 1 (M18, M21, M35) – 8,1 km/22 KP
Rada 2 (N18, N21, N35 M16, M45) – 5,7 km/16 KP
Rada 3 (M14, M60, N16, N45) – 4,2 km/14 KP
Rada 4 (M12, N12, N14, N60) – 2,6 km/10 KP
Rada 5 (M10, N10) – 1,7 km/8 KP
Nöörirada 1,0/1,3 km /6 KP

Rajameister: Timo Palo.

1. JUUNIL RÕUGE ÜRGORUS

Keskuse asukoht Delfi kaardil.

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS

Maastiku ja kaardi info: 2017. aasta MMi tavaraja kaart vägeva Rõuge ürgoruga. Päevakuks seekord valitud keskmisest parema läbitavusega maastikuosa. Rõuge ürgoru päevaku neli lühemat rada on üldiselt hea joostavusega piirkonnas, kus pinnavormid on selged, kuid mitte üleliia suured. Kuiva ilmaga on kõik rajad kuiva jalaga läbitavad ilma suuri ümberjookse tegemata. Kõige pikemal rajal saavad osalejad võrrelda oma võimekust maailma parimate naistega – raja punktid 6-8 võtsid viie aasta eest MM-i parimad naised 9 minutiga, sealhulgas päevakuraja etapil 6-7 oli kiireim praegune naiste maailma esinumber, rootslanna Tove Alexandersson ajaga 1.44 ning etapil 7-8 oli kiireim mitmekordne sprindi maailmameister, taanlanna Maja Alm ajaga 7.06.

Rada 1: M18, M21, M35 / 7,4 km 20 KP
Rada 2: M16, M45, N18, N21, N35 / 5,3 km 20 KP
Rada 3: M14, M60, N16, N45 / 3,5 km 14 KP
Rada 4: M12, N12, N14, N60 / 2,5 km 9 KP
Rada 5: M10, N10 / 1,5 km 6 KP
Nöörirada 0,6/1,2 km 3 KP

Rajameister: Erko Jakobson.

25. MAIL TILSIPALOS

Osalejaid võõrustab perekond Joonas. Rajameister Lauri Sild.

Keskuse asukoht Delfi kaardil.

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS

Start avatud kl 15-19.
Buss Võrust Nooruse platsilt väljub kell 16.30

Maastiku ja kaardi info – Päevaku keskus asub Lauga talus Kannu külas, tähistus algab Kääpalt Võhandu silla juurest (Tsolgo teeotsast). Väheliigestatud ja vahelduva läbitavusega maastik, milles rohkesti erineva suurusega soid ja rabasid. Põnevad kunagised taluasemed keset metsamaastikku.

Rada1: M18,M21,M35
Rada2: M16,M45,N18,N21,N35
Rada3: M14,M60,N16,N45
Rada4: M12,N12,N14,N60
Rada5: M10,N10
Nöörirada

Alates kl 18st ootavad kõiki soovijaid pärast sportimist suitsusaun ja tiik. Sauna kütab Lauga talu peremees Eero.

18. MAIL VÕLSIL

Oma rajameistridebüüdiga pakkus elamusi Tiit Toots!

Keskuse asukoht Delfi kaardil.

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS

Start avatud kl 15-19.
Buss Võrust Nooruse platsilt väljub kell 16.30

Maastiku ja kaardi info
Väheliigestatud linnalähimaastik, valdavalt hea ja väga hea joostavusega männimets. Ujumisvõimalus Kublitsa järves.

Rada1,M18,M21,M35 8,0 km 19 KP
Rada2,M16,M45,N18,N21,N35 5,4 km 13 KP
Rada3,M14,M60,N16,N45 4,4 km 9 KP
Rada4,M12,N12,N14,N60 3,3 km 8 KP
Rada5,N10,M10 1,9 km 5 KP
Nöörirada 0,7/0,5 km 3 KP

10. MAIL (TEISIPÄEV) LÄTIS

Võrumaa orienteerumispäevak toimub erandkorras teisipäeval, sest tegemist on OK Võru, OK Aluksne ja Smiltene OK Azimuts ühise päevakuga, mille korraldajaks OK Aluksne. Nende päevakud toimuvad teisipäeviti.

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS

Pakutakse põnevat uut kaarti Aluksne kõrgustiku kõrgeimast osast, kaardi keskmeks on kõrgustiku kõrgeim tipp – Delinkalns (271,5 m ümp) – loe lähemalt Wikipediast!
Kuna maastik on väga mägine, siis kõige pikemal rajal antakse välja mäekuninga tiitel nii naiste kui meeste arvestuses. Lisaks sellele saavad kõik osaleda finishispurdi konkursil viimasest punktist finishisse, see distants saab olems täpselt 100 m. Kaardi autor ja rajameister on Aluksne orienteerumise tulihingeline eestvedaja Vilnis Velkeris.
Võimalik külastada Delinkalnsi vaatetorni ja nautida sealt ilusat vaadet Haanja kõrgustikule.
Eribuss Nooruse parklast Võrus kl 16.30. Palume bussikoha soovist teavitada hiljemalt 09. mai hilisõhtuks sixtensild@gmail.com või kirjutada Võrumaa orienteerumiskolmapäevakute Facebooki lehel kommentaaridesse.
Sõbralikud lõunanaabrid ootavad meid pikisilmi külla!

4. MAIL RÕUGE ALEVIK

Keskus Rõuge Suurjärve parklas, asukoht Delfi kaardil.

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | MÕNED PILDID

Start avatud kl 15-19.

Buss Võrust Nooruse platsilt väljub kell 16.30

NB! Kuna päevak toimub asulas, on ohukohaks teede ületamine – LIIKLUS EI OLE KINNI, VAJALIK ON JÄRGIDA LIIKLUSEESKIRJU, ET TAGADA OMA TURVALISUS!

Suundorienteerumine, valida on kuue raja vahel:

Rada 1 – 4,6 km, 25 KP – M18, M21, M35
Rada 2 – 3,8 km, 20 KP – M16, M45, N18, N21, N35
Rada 3 – 2,5 km, 17 KP – M14, M60, N16, N45
Rada 4 – 2,0 km, 14 KP – M12, N12, N14, N60
Rada 5 – 1,5 km, 9 KP – M10, N10
Nöörirada – 0,3/0,4km, 4 KP

Vabaklassis valikorienteerumine. Kokku maastikul 36KP.

Rajameister Ede Pähn

27. APRILL TSIATSUNGÕLMAA

Keskuse asukoht Delfi kaardil.

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS

Start avatud kl 15-19.
Buss Võrust Nooruse platsilt väljub kell 16.30

Maastiku ja kaardi info
Valdavalt väga hea joostavusega männik. Nõrgalt liigestatud maastik, rohkesti erinevaid pinnavorme ja militaarsepäritoluga auke ja kaevikuid. Keskmise tihedusega teede ja sihtide võrgustik.

Rada1,M18,M21,M35 8,9 km 19 KP
Rada2,M16,M45,N18,N21,N35 5,8 km 14 KP
Rada3,M14,M60,N16,N45 4,3 km 9 KP
Rada4,M12,N12,N14,N60 3,0 km 8 KP
Rada5,M10,N10 1,2 km 4 KP
Nöörirada 0,9/1,2 km 4 KP

Rajameister Madis Haug.

20. APRILL SÕMERPALU

Keskus Sõmerpalu motohali Adrenalin Arena juures – asukoht Delfi kaardil.

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | PILDID

Start avatud kl 15-19.
Buss Võrust Nooruse platsilt väljub kell 16.30

Rajameister Anita Laanejõe: “Mets on aasta jooksul muutunud, kuid rajad on planeeritud võimalikult põnevalt ja pulss on kogu aeg laes. Kindlasti on tulijatele tuttavaid kohti aasta tagusest püsirajast, kuid leidub ka uusi kohti, kuhu viimastel aastatel pole orienteeruja kompass, kaart ja jalad sattunud. Kaart on uuendatud vastavalt minu nägemusele metsa läbitavusest ning tihti on isegi “roheline koht” hästi läbitav. Maastikul on paar üksikut mõnemeetrist lumeriba ning metsast saab välja tulla kuiva jalaga. Soovitatav on igaühel kindlasti võtta kaasa juua, mida peale palavat päevakut nautida!”

NB! Arvo Kivikas on kohal oma orienteerumisvarustuse müügiga. Kasutage head võimalust oma varustust värskendada!

13. APRILL KUBJA

Keskus rekreatsioonikeskuses (suusabaasis), kavas ka öine orienteerumine.

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | PILDID

Hooaja esimene Võrumaa kolmapäevak toimub Kubja rekreatsioonkeskuses.
Start avatud kl 15-19, öise raja huvilistel võimalik startida kl 21-21.30.
Tulemused arvestatakse ühte protokolli, kus tehakse lisamärge öösel jooksnute kohta.
Öistele osalejatele saun suusabaasis. Päevastele soovitame Kubija hotell-loodusspaa mõnusid.
Rajameister Sixten Sild.

Rada1: M18, M21, M35 – 7,4 km / 14 KP
Rada2: M16, M45, N18, N21, N35 – 5,5 km / 12 KP
Rada3: M14, M60, N16, N45 – 4,0 km / 11 KP
Rada4: M12, N12, N14, N60 – 2,7 km / 7 KP
Rada5: M10, N10 – 1,7 km / 5 KP
Nöörirada – 0,5/0,7 km / 4 KP

PÄEVAKUTE TULEMUSTE KOKKUVÕTE 2021

N10 | N12 | N14 | N16 | N18 | N21 | N35 | N45 | N60

M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M21 | M35 | M45 | M60

Nöörirada

Osalejate koond – osaluskorrad


Aitäh kõikidele, kes osalesid ja korralduses kaasa lõid! Hooaja jooksul kogus erinevatelt radadelt elamusi mitusada suuremat ja väiksemat seiklushimulist! Kuigi Võru maakonnas on päevakud lõppenud, ei tähenda see sugugi, et peabki kevadet ootama jääma – orienteerumisüritusi leiab üle Eesti aastaringselt WWW.PÄEVAKUD.EE ja WWW.ORIENTEERUMINE.EE


VÕRU MAAKONNA MV 2021

2. oktoobril võõrustas Võru maakonna orienteerumissõpru Setomaa vald ja Verhulitsa – võistluse korraldas Värska OK Peko. Aitäh kõikidele, kes kaasa aitasid ja kaasa tegid!

TULEMUSED VAHEAEGADEGA | PILDID


PUIGA KOLMAPÄEVAK 29.09.2021

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | TEEKONDADE JOONISTAMINE

KOOLINOORTE MV TULEMUSED | O-PÄEVA PILDID

Maastikuks Puiga küla ja selle lähiümbrus, valdavalt asulasisene orienteerumine, radadel esineb väiksemaid metsalõike. Päeva esimeses pooles toimuvad samas kohas Võru maakonna koolinoorte meistrivõistlused orienteerumises.
Asukoht Delfi kaardil
Korralduslik info Päevakud.ee keskkonnas
Eribuss Nooruse parklast Võrus kl 16.30
Start
 avatud 15.00-18.30, finiš suletakse 20.00
Korraldajad: Toomas Meldre, Sarmite Sild
Rajameistrid: Toomas Meldre, Sixten Sild


ALUKSNE PÄEVAK LÄTIS 21.09.2021 (NB! TEISIPÄEV!)

Start avatud kl 16-18, Aluksnes, L.Ezera 24, Aluksne spordikooli spordiangaari juures.
Pikendatud sprindirajad linnas ja linnalähedases metsas. Tegemist on Aluksne viimase päevakuga sellel hooajal ja välja jagatakse maakonna meistrimedalid eelmise ja selle päevaku tulemuste summas.
Rajameister Aluksne orienteerumise eestvedaja Vilnis Velkeris.

Ärge unustage enne piirile minekut täita lihtsat ankeeti internetis, vt https://reisitargalt.vm.ee/riigid/lati/


KOHANDUPALU KOLMAPÄEVAK 15.09.2021

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | TEEKONDADE JOONISTAMINE

Esmakaardistatud maastik, mis kujutab endast Tsiatsungõlmaa kaardi laiendust. Kaardistaja Lauri Sild. Valdavalt tasane ja väheliigestatud maastik, mille servaaladel esineb mikroreljeefi. Rohkesti militaarse päritoluga kaeveid jms pisiobjekte. Korrapärane sihivõrk. Hea joostavusega männimets vaheldub valdavalt hea läbitavusega noorendike ja raiesmikega. Igati mõnus päevakumaastik! Päevaku raames toimuvad Võrumaa noorkotkaste ja kodutütarde orienteerumisvõistlused.
Asukoht Delfi kaardil
Korralduslik info Päevakud.ee keskkonnas
Eribuss Nooruse parklast Võrus kl 16.30
Start
 avatud 15.00-19.00, finiš suletakse 20.00
Korraldajad: Lauri Sild, Mati Ojandu, Sarmite Sild
Rajameister: Lauri Sild


PAIDRA KOLMAPÄEVAK 8.09.2021

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | TEEKONDADE JOONISTAMINE | PILDID

Väga muhe maastik! Paidra järve ümbruse väga hea joostavusega männikud. Mitmekülgne reljeef. Sood ja kraavid kuivad ja kergesti ületatavad.
Asukoht Google Mapsis
Korralduslik info Päevakud.ee keskkonnas
Eribuss Nooruse parklast Võrus kl 16.30
Start
 avatud 15.00-19.00, finiš suletakse 20.00
Korraldajad: Eero Mõttus, Mati Ojandu, Sarmite Sild
Rajameister: Sixten Sild ja Eero Mõttus


KANDLE AIA (VÕRU) KOLMAPÄEVAK 1.09.2021

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | TEEKONDADE JOONISTAMINE | PILDID

Järjekordne linnapäevak. Rajad, mis algavad ja lõppevad Kandle aias viivad ehk ka sellistesse kohtadesse linnas, mida isegi kohalikud näinud pole.
Asukoht Delfi kaardil
Korralduslik info Päevakud.ee keskkonnas
Start avatud 15.00-19.00, finiš suletakse 20.00
Korraldajad: Marta Joonas, Karmo Tisler ja Anita Laanejõe
Rajameister: oma debüüdi teeb Marta Joonas


VASKPALU (HARGLA) KOLMAPÄEVAK 25.08.2021

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | TEEKONDADE JOONISTAMINE

Väga hea joostavusega liivapõhjane luitemännik, mõnus reljeefilugemine! Varem vaid korra orienteerumiseks kasutatud suurepärane orienteerumismaastik.
Kohalesõiduskeem
Korralduslik info Päevakud.ee keskkonnas
Start avatud 15.00-19.00, finiš suletakse 20.00
Eribuss Nooruse parklast kell 16.00
Rajameister: Timo Sild


SMILTENE KOLMAPÄEVAK 18.08.2021

Asukoht Google Mapsis. Kohalesõit soovitatav mööda Riia-Pihkva kiviteed, suurest Smiltene ristist keerata Smiltene peale, sealt juba navigatsiooniseadmete abil või korraldajate tähistuse järgi.
Maastik väga hea ja tehniline, Niedraaju järve põhjakaldal.
Lätimaale sõitmiseks peab olema vaktsineeritud või olema ette näidata värske negatiivse tulemusega PCR-testi tulemus. Enne väljasõitu tuleb täita lihtne elektrooniline ankeet, misjärel saadetakse e-postiga QR kood piiril ettenäitamiseks. Kontroll piiril on pisteline.
Start avatake kell 16 ning rajale pääseb kella 19-ni
Korraldaja / rajameister: OK Azimuts ja Aldis Lapinsh


VÕRU SPORDIKESKUSE KOLMAPÄEVAK 11.08.2021

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | TEEKONDADE JOONISTAMINE | MÕNI PILT

Kolmapäevak Võru linna sprindikaardil ja sprindiradadel. Keskus Võru staadionil spordikeskuse peasissekäigu juures. Spordihallis võimalik 1 euro eest kasutada riietusruumi ja dushiruumi.
Võru linna sprindikaart mõõtkavas 1:4000. Tüüpiline linnaruum, mis sisaldab koole, lasteaedu, spordirajatisi, elamurajooni ja rohealasid. Tuleb olla tähelepanelik ületamist ja läbimist keelavate leppemärkide ja alade suhtes, samuti ettevaatlik teede ja tänavate ületamisel.
Korralduslik info Päevakud.ee keskkonnas
Start avatud 15.00-19.00, finiš suletakse 20.00
Rajameister: Anita Laanejõe.


PÄHNI KOLMAPÄEVAK 2.06.2021

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | TEEKONDADE JOONISTAMINE | MÕNI PILT

Päevaku keskus asub Pähni looduskeskuses, asukoht kaardil
Start avatud 15.00-19.00, finiš suletakse 20.00
Eribuss Võrust Nooruse platsilt kell 16.30
Korralduslik info Päevakud.ee keskkonnas
Maastik nõrgalt liigestatud, hea läbitavusega. Pikemad rajad pakuvad põnevat reljeefilugemist. Madalad pinnavormid vahelduvad arvukate soode ja sookestega, hõre teede ja radade võrgustik. Pikim rada on midagi erilist orienteerumisgurmaanidele!
Kaart: Markus Puusepp on Krabi-Pähni kaardile joonistanud juurde uue tüki, nii et nüüd on ka looduskeskuse ümbrus igas ilmakaares o-kaardistatud. Metsa joostavus on eelmise päevaku Rõuge metsaga võrreldes lausa meelakkumine!
Rajameister: Taavi Tatsi
Korraldajad: Mati Ojandu ja Sarmite Sild


RÕUGE ÜRGORU KOLMAPÄEVAK 26.05.2021

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | TEEKONDADE JOONISTAMINE

Päevaku keskus Rõuge vallas Paaburissa külas, tähistus algab Rõuge-Haanja teeotsast Rõuge koolimaja juurest – asukoht kaardil
Start avatud 15.00-19.00, finiš suletakse 20.00
Korralduslik info Päevakud.ee keskkonnas.
Eribuss: Võrust Nooruse parklast kell 16.30
Kaart:
 orienteerumise 2017. a MM-i kaart
Maastik: liigseid tõusumeetreid on välditud, välja arvatud radadel 1-3 oleval mäekuninga etapil (50-46). Sood on märjad.
Korraldajad: Ede Pähn ja Mati Ojandu
Rajameister: Erko Jakobson


TILSIPALO KOLMAPÄEVAK 19.05.2021

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | MÕNED PILDID

Kaart: kõikide punktidega GIF fail
Päevaku keskus Lauga talus Kannu külas – asukoht Google Mapsis.
Korralduslik info Päevakud.ee keskkonnas.
Maastik: väheliigestatud ja vahelduva läbitavusega, rohkesti erineva suurusega soid ja rabasid. Põnevad kunagised taluasemed keset metsamaastikku.
Korraldajad: Eero ja Erika Joonas
Rajameister: Sixten Sild


VÕLSI KOLMAPÄEVAK 12.05.2021

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | MÕNED PILDID

Kaart: PDF fail kõikide punktidega / Lauri Sild 2020
Päevaku keskus Kublitsa järve ääres RMK lõkkekohas. Korralduslik info Päevakud.ee keskkonnas.
Korraldajad: Mati Ojandu ja Sarmite Sild
Rajameister: Sixten Sild


HAANJA KOLMAPÄEVAK 5.05.2021

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | MÕNED PILDID

Kaart: PDF fail kõikide punktidega
Korraldaja: Toomas Meldre
Rajameister: Sixten Sild


PÜSIRAJAD 2021

Kaardi saab välja printida PDF failidest või võtta stardi juures postkastist. Kompostreid ega SI-jaamu punktides ei ole. Igaüks saab soovi korral endale ise aja võtta ja seda koos omapoolsete emotsioonide ja kommentaaridega allpool oleval lingil teistega jagada.
Sellel hooajal kõik püsirajad läbitavad ka MOBO rakendust kasutades. Selleks on tähiste peal vastavad QR-koodid. Lisainfo MOBO rakenduse kohta.
Osalustasu tasuda Orienteerumisklubi Võru kontole SEB Pangas – EE391010402006021008. Makse selgituseks „Püsirada“. Õpilased 2 EUR, üliõpilased ja pensionärid 4 EUR, täiskasvanud 5 EUR.

PANE OMA OSALEMISED TABELISSE KIRJA (vali õige päevaku tööleht) – tagasiside on korraldajale väga oluline! Aitäh!

NB! RMK püsiradadel osalejate vahel loositakse välja auhindu! Tutvu tingimustega ja registreeri oma osalused ka veebilehel https://www.orienteerumine.ee/pysirajakuu/


HAANJA PÜSIRADA 5.-14. MAI

Asukoht: start Haanja Puhke- ja Spordikeskuse lasketiirus, kaardipostkast parkla servas.
Kaart: PDF fail kõikide punktidega.  Postkastis on 5.05 kasutusel olnud radade 1-5 kaardid, kuniks neid jätkub / Raja MOBO lehekülg
Osalejad: kanna TABELISSE läbitud punktide arv, kulunud aeg (kui mõõtsid) ja jagamist väärivad emotsioonid, mis rajal olles tekkisid. 5. mail päevaku raames osalenud ei pea end tabelisse kandma, kuigi emotsioone jagada võib seal ikka!
Korraldajad: Toomas Meldre ja Sixten Sild


PALOMÕTSA PÜSIRADA  28. APRILL – 7. MAI

NB! Punktid korjatakse maastikult 8. mai õhtupoolikul, kella 16ni saab seal veel seigelda!

Asukoht: Kaardipostkast ja start Kirepil (Kose), Kullerkupu tänava lõpus, asukoht kaardil.
Kaardid (pdf): PIKK RADAKESKMINE RADALÜHIKE RADAKÕIK PUNKTID / Raja MOBO lehekülg
Osalejad: kanna TABELISSE läbitud punktide arv, kulunud aeg (kui mõõtsid) ja jagamist väärivad emotsioonid, mis rajal olles tekkisid.
Rajameister: Sixten Sild


TSIATSUNGÕLMAA PÜSIRADA  21.-30. APRILL

Asukoht: Kaardipostkasti asukoht kaardil. Koordinaadid: 57.809341  26.932949
Kaardid (pdf): PIKK RADAKESKMINE RADALÜHIKE RADAKÕIK PUNKTID  /  Raja MOBO lehekülg NB! INFO rajameistritelt 22.04: “On üsna kindel, et KP 36 tähise on ära virutanud kuri maaomanik. Paneme täna asemele väikese tähise, loodetavasti püsib see seal kauem. Maaomaniku taimeistandust orienteerujad ei talla. Jookskem sealt etapil 35-36 teed mööda läbi ja olgem okastraadi suhtes tähelepanelikud!”
Osalejad: kanna TABELISSE läbitud punktide arv, kulunud aeg (kui mõõtsid) ja jagamist väärivad emotsioonid, mis rajal olles tekkisid.
Rajameistrid: Madis Haug ja Sixten Sild


SÕMERPALU PÜSIRADA  14.-23. APRILL

Asukoht: Kaardipostkast Sõmerpalus Adrenalin Arena juures, vaata kaarti. Autoga tulles pargi see motohalli parklasse.
Kaardid (pdf): NB! Kaardi legendis orvandiks märgitud KP 35 on tegelikult tipp / PIKK RADAKESKMINE RADALÜHIKE RADAKÕIK PUNKTID
Osalejad: kanna TABELISSE läbitud punktide arv, kulunud aeg (kui mõõtsid) ja jagamist väärivad emotsioonid, mis rajal olles tekkisid.
Rajameister: tegemist on meie klubi tubli noore Anita Laanejõe 11. klassi (Võru Gümnaasium) praktilise tööga!


KUBJA PÜSIRADA  7.-16. APRILL

Asukoht: START ja kaardipostkast Kubija suusabaasis, vaata kaarti.
Kaardid (pdf): PIKK RADAKESKMINE RADALÜHIKE RADAKÕIK PUNKTID
Osalejad: kanna TABELISSE läbitud punktide arv, kulunud aeg (kui mõõtsid) ja jagamist väärivad emotsioonid, mis rajal olles tekkisid.
Rajameistrid: Sixten Sild ja Aigar Pindmaa

Päevakud 2020:

OK Võru 2020 päevakute kokkuvõte

Klubi hooaja lõpetamisel autasustatakse kõikide klasside (välja arvatud nöörirada) esikolmikusse jõudnuid tingimusel, et osaletud on vähemalt kahel päevakul!


14.10 Umbsaare

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | TEEKONNAD

10.10 Soolamäed – Võrumaa MV

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | TEEKONNAD

23.09 Kalporo

TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS |

16.09 Paidra
TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | TEEKONNAD

09.09 Võru Kesklinna Kool
TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS |

02.09 Vaskpalu
TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | TEEKONNAD

19.08 Kütiorg
TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | TEEKONNAD

12.08 Dēļu sils, Smiltene
TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS

16.06 Rezaka – Läti
TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS

27.05 Rõuge Ööbikuoru Külastuskeskus
TULEMUSED | SI | SI-VÕRDLUS | PILDID | RG


Ajutised püsirajad:

20.05 – 26.05 Krabi (NB! Uus kaart) Asukoht Koordinaadid:57.61249 26.82644 Osalejad
Kaardid: VABA/VISI KP, PIKK/GARĀ, KESKMINE/VIDĒJĀ, LÜHIKE/ĪSĀ
13.05 – 19.05 Võlsi (NB! Uus kaart) Asukoht Koordinaadid:57.83071 26.96946 Osalejad Kaardid: VABA, PIKK, KESKMINE, LÜHIKE
Võlsil koos püsirajaga ka uus MOBO rada. MOBO tahvlid on kontrollpunktides 31-51. Vaata lisa http://mobo.osport.ee/
05.05 – 12.05 Juba Asukoht Koordinaadid:57.832673 26.924550  Osalejad  Kaardid: VABA, PIKK, KESKMINE, LÜHIKE
29.04 – 05.05 Tilsipalo Asukoht Koordinaadid: 57.88884 27.10316 Osalejad Kaardid: VABA, PIKK, KESKMINE, LÜHIKE
22.04 – 28.04 Tsiatsungõlmaa Kaart Asukoht Osalejad
15.04 – 21.04 Palomõtsa Kaart Asukoht Osalejad
08.04 – 14.04 Kubija Kaart Asukoht Osalejad